Monthly Archives juli 2020

Met een gerust geweten verder gaan

Wat is een uitvaartverzekering ?

Een uitvaartverzekering of begrafenisverzekering dekt (deels) de kosten en geeft je nabestaanden geen financiële zorgen.
Ze moeten dus niet opdraaien voor de kosten van je uitvaart, indien er onvoldoende geld ter beschikking is.
Ook als je over genoeg middelen beschikt, is het aangewezen om er één achter de hand te hebben.
De banken blokkeren tijdelijk je bank- en spaarrekeningen en dankzij...

Read More