Kan ik me bij twee verschillende verzekeraars aansluiten?

In theorie kan iedere Nederlander de basisverzekering en de aanvullende zorgverzekering scheiden. Dat houdt in dat u niet verplicht bent de aanvullende zorgverzekering bij dezelfde verzekeraar onder te brengen als de basisverzekering. Vorig jaar deed het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) onderzoek naar de mogelijkheden. Meer informatie over zorgverzekeringen is te vinden op de website zorgverzekeringcentrum.nl. Zo kun je daar meer lezen over o.a zorgvergoedingen.

In de praktijk kost het extra

Uit het onderzoek van NIVEL blijkt dat in de praktijk een tweede verzekering afsluiten ingewikkelder is dan gedacht. Niet alle zorgverzekeraars laten alleen het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering toe. Vaak wordt gevraagd om een extra toeslag, of de klantenservice raadt een aanvullende zorgverzekering af. Voor aanvullende zorgverzekeringen geldt geen acceptatieplicht. Feitelijk kan de zorgverzekeraar u dus afwijzen met als reden: “u hebt geen basisverzekering bij ons.” Theoretisch en wettelijk gezien kunt u dus alleen een aanvullende zorgverzekering afsluiten, maar in de praktijk is dat niet geval.

Koppelverkoop

Bij veel zorgverzekeraars geldt dat de basisverzekering en de aanvullende zorgverzekering gekoppeld zijn. Dat houdt dus in dat de verzekerde zijn of haar aanvullende zorgverzekering kwijtraakt, op het moment dat hij of zij de basisverzekering opzegt. Is dat bij u het geval? Dan kunt u bezwaar aantekenen, want de Zorgverzekeringswet (Zvw) stelt dat deze vorm van koppelverkoop niet mag. Moet u een hogere premie voor de aanvullende zorgverzekering betalen, omdat u geen basisverzekering afsluit bij dezelfde aanbieder? Dat is toegestaan. Verzekeraars mogen ook bepalen dat u alleen een aanvullende zorgverzekering kunt afsluiten, als u daarbij een basisverzekering neemt.

Teveel rompslomp

De meeste zorgverzekeraars raden af om de basisverzekering en aanvullende zorgverzekering te splitsen. Volgens de zorgverzekeraars brengt het simpelweg teveel rompslomp voor de verzekerde met zich mee. Bijvoorbeeld als een vergoeding deels in de basisverzekering en deels in de aanvullende verzekering is opgenomen. Dat vertellen zorgverzekeraars ook niet altijd.

Geen voordeel

Doordat zorgverzekeraars extra kosten in rekening brengen, is er geen financieel voordeel meer te halen. Het extra toeslag heeft dan het hele voordeel van twee verzekeringen bij twee verschillende verzekeraars afsluiten op. Daardoor raken consumenten ontmoedigd om twee zorgverzekeringen af te sluiten. Niet alleen raken consumenten ontmoedigd, maar in sommige gevallen wijzigen zorgverzekeraars ook af. Toch denkt dat NIVEL niet dat de keuzevrijheid in gevaar komt. Er zitten namelijk ook veel voordelen aan het afsluiten van twee zorgverzekeringen bij dezelfde zorgverzekeraar. Zo heeft u hetzelfde, dezelfde zorgaanbieders en soepeler verkeer bij declaraties. In de wet is opgenomen dat een verzekerde kan wisselen van basisverzekering met behoud van de oude basisverzekering.

Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht

De extra toeslag die de verzekerde betaalt voor een aanvullende zorgverzekering bij een andere verzekeraar, kan wel oplopen tot 25%. Dan zijn twee verschillende verzekeraars niet langer aantrekkelijk. Gelukkig is een aanvullende zorgverzekering niet verplicht. Het dekt slechts wat extra risico’s die buiten de basisverzekering vallen. Omgekeerd geldt het ook: de zorgverzekeraar is niet verplicht om u te accepteren voor een aanvullende verzekering. Moraal van het verhaal: een basisverzekering en een aanvullende verzekering bij dezelfde zorgverzekeraar afsluiten is voordeliger. Niet alleen vanwege de prijs, maar ook vanwege het gemak.